top of page

מהי פסיכולוגיה של הספורט?

הפסיכולוגיה של הספורט עוסקת בהתנהגות האדם ורגשותיו בהקשרים של פעילות גופנית. כתת תחום של הפסיכולוגיה, עוסק תחום זה בהבנה מחד כיצד גורמים פסיכולוגים משפיעים על ביצועים ומאידך, בהבנה כיצד הפעילות משפיעה על ההתפתחות הפסיכולוגית ובריאות האדם. 

 

הפסיכולוגיה של הספורט מכוונת לקהל יעד מגוון החל מספורטאי עילית לשיפור הישגיהם, דרך כלל האוכלוסייה הבריאה ועד לילדים לקויי למידה או מוגבלויות העוסקים בספורט בכדי לשפר את יכולתם להתמודד עם קשייהם.

 

תפקידו ועיסוקו של פסיכולוג הספורט 

יעוץ לספורטאים יחידים ולקבוצות, כיצד לשלוט במיומנויות מנטאליות כגון תסכול, מתח, כעס, אכזבה וכדו'

העלאת יכולות כגון ריכוז, קשב, ביטחון עצמי, תפיסת מסוגלות ומוטיבציה

פיתוח יכולות כגון קבלת החלטות, מנהיגות והצבת מטרות

שיפור מיומנויות קבוצתיות כגון גיבוש, השקעה, מאמץ, ארגון אישי וקבוצתי

שליטה וויסות הדינמיקה בתוך קבוצה, יחסים בין שחקנים, בין המאמן לשחקניו, שחקני ספסל, פתרון קונפליקטים בתוך קבוצה ומעבר לכך גם על היחסים והדינמיקה בתוך הארגון בו פועל הספורטאי כגון יחסים עם ההנהלה, הבעלים, הקהל ובעלי התפקידים השונים, כאשר היום ברור שהניצחון מתחיל באפסנאי של הקבוצה דרך המעסה, הרופא, מאמן הכושר, איש התחזוקה מאמן השוערים המאמן הספורטאי והיחסים בין אלו.

 

אז למה לי פסיכולוגיה בספורט:

1. שיפור ביצועים – כשקיים פער בין יכולת באימון לבין היכולת בתחרות זה סממן בולט לפנייה לפסיכולוג ספורט

 

2. שמירה על well being  של היחיד והקבוצה – הפסיכולוגיה עוסקת בראש ובראשונה בבריאות הנפשית של האדם והקבוצה. שמירה על עקרונות הwell being תאפשר העלאת ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות והפחתת מתח ומכאן גם העלאת רמת ההישגים. 

 

3. הכנה לקראת תחרויות והתמודדויות –הכנה מנטאלית לרגע התחרות ולאורך האימונים. 

 

4. שיפור יכולת קבוצתית – עבודה פסיכולוגית קבוצתית, גיבוש, מנהיגות, ערכי קבוצה, אגרסיביות, פרגון, אחראיות וכו'

 

5. שיפור יכולות ספציפיות – לאחר שזוהו קשיים ספציפיים מתן פתרונות לריכוז, הפחתת חרדה, עוררות ושיפור ביצוע במיומנויות ספציפיות (בעיטת 11, עונשין, קפיצה, פתיחת תחרות, דקות אחרונות וכו')

 

6. התאוששות מפציעה – חשיבות מכרעת יש לתמיכה ולליווי ספורטאי לשם חזרתו לתפקוד מיטבי לאחר פציעה

 

7. התאוששות ממשבר – קריירה של ספורטאי וקבוצה רצופה משברים שהינם חלק מובנה בדרכם להצלחה, כאשר מומלץ לפנות לתמיכה וליווי פסיכולוג הספורט לתהליך חשוב זה

 

8. דינמיקה ארגונית – כל ספורטאי נמצא בתוך מערך מורכב של דמויות, בעלי תפקידים וארגון הספורט בו הוא נמצא. איכות הארגון הוא הבסיס להיווצרות ספורטאי וקבוצה בתפקוד מיטבי. הפסיכולוג דרך הבנתו את צרכי הארגון והפרט יאפשר בקרה וויסות הדינמיקה בארגון אשר פעמים רבות עלולה להיות סוערת והרסנית לגבי תפקוד הספורטאי.

 

9. הורים בספורט – פונקציה קריטית נוספת בחייו של ספורטאי, דורשת התייחסות ישירה מול ההורים ביחסם עם הספורטאי והספורט כמו גם הבניית דרכי עבודה נכונות של המאמן והארגון מול גורם משמעותי זה

 

10. ספורטאים צעירים – בעבודה עם ספורטאי צעיר יש חשיבות דרמטית להבנת צרכיו הרגשיים בעת התמודדות עם מטלות מורכבות פזית ורגשית. 

 

11. מתבגרים ונוער – ההתבגרות הינה שיאה של ההתפתחות הפיזית והרגשית של הספורטאי הצעיר אשר לעיתים יתקשה לווסת בין צרכיו ההתפתחותיים השונים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page